Vordering indienen

Op deze plaats bieden wij u de mogelijkheid uw vordering (in een door ons kantoor begeleid faillissement) online in te dienen.

Inzake faillissement:


Eigendomsvoorbehoud *

(svp bewijsstukken meezenden)

JaNee

Hypotheek / pandrecht *

(svp bewijsstukken meezenden)

JaNee

Overig recht *

(svp bewijsstukken meezenden)

JaNee

Bijlagen

Hieronder kunt u tot 5 bijlagen toevoegen. Deze bijlagen mogen Word (.doc / .docx), Excel (.xls / .xlsx) of afbeeldingsbestanden (.jpeg / .jpg / .png / .gif / .bmp) zijn.