Vastgoed & overheid

Bij koop of huur van onroerend goed en bij het opstarten, uitvoeren en afwerken van bouwprojecten staat altijd veel op het spel. Ons team “Vastgoed en overheid” heeft zich specifiek gericht op vastgoedrecht en alle bijkomende aspecten. Onze advocaten werken binnen dit rechtsgebied (zowel adviserend als procederend) voor een brede groep cliënten: van aannemers, projectontwikkelaars, architecten, constructeurs, makelaars, beleggers en investeerders tot woningcorporaties, zorginstellingen en overheden. De advocaten van het team “Vastgoed & overheid” zijn de juiste partners voor al uw vraagstukken rond het vastgoedrecht.

Onze advies- en procespraktijk kan worden opgesplitst in een viertal onderdelen: vastgoed-/bouwrecht, omgevingsrecht, huurrecht en de categorie overig (waaronder algemeen bestuursrecht). Wij kunnen u binnen deze onderdelen onder meer adviseren en voor u procedures begeleiden op de navolgende gebieden:

Vastgoed-/bouwrecht:

 • Arbitrages en bouwgeschillen;
 • Architecten- en ingenieursrecht;
 • Bouwrecht en aanneming van werk;
 • Makelaardij;
 • Projectontwikkeling en PPS-constructies;
 • Retentierecht;
 • (ver)koop onroerend goed.

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.

“De advocaten van het team ‘Vastgoed &
overheid’ zijn de juiste partners voor al uw
vraagstukken rond het vastgoedrecht”

Omgevingsrecht:

 • Wabo en omgevingsvergunningen;
 • Bestemmingsplannen en planschade (Wet ruimtelijke ordening);
 • (Agrarische) milieuvergunningen en activiteitenbesluit (Wet milieubeheer);
 • Bouwvergunningen (Woningwet en Bouwbesluit);
 • Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet.

(Ver)huur woonruimte:

 • het opstellen van huurcontracten (ook voor zorgcomplexen);
 • huurprijsprocedures;
 • medehuur en voortzetting van de huur (door derden);
 • renovatieprocedures;
 • beëindiging van het huurcontract;
 • overlast/drugsgerelateerde procedures;
 • gebreken/onderhoud (verhelpen gebreken, huurprijsvermindering, schadevergoeding);
 • zelf aangebrachte voorzieningen;
 • huurincasso.

Huurrecht:

Binnen het huurrecht kunnen de werkzaamheden van de huurrecht advocaten worden opgedeeld in werkzaamheden met betrekking tot een bedrijfsruimte en in werkzaamheden met betrekking tot een woonruimte:

 • (Ver)huur (overige) bedrijfsruimte:
 • onderhandelingen over en het opstellen van het huurcontract;
 • nadere huurprijsvaststelling;
 • indeplaatsstelling;
 • beëindigen van het huurcontract;
 • huurincasso’s;
 • renovatieprocedures;
 • gebreken (o.a. asbest);
 • procedure ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW.

Overig:

 • Aanbestedingsrecht;
 • Algemene wet bestuursrecht;
 • Erfpacht en opstalrechten;
 • Pacht en onteigeningsrecht;
 • Parkmanagement;
 • Wet voorkeursrecht gemeenten.

Ons laatste vastgoed & overheid nieuws

De wet betaalbare huur

Op 25 april 2024 is de “Wet betaalbare huur” aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet heeft tot doel dat met name in de (op dit moment nog) vrije huursector huurpenningen zullen worden gevraagd die in verhouding staan met de kwaliteit van de woning. Daarnaast zal er betere huurbescherming [...]