Wet goed verhuurderschap

Op 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer met het wetsvoorstel voor de Wet goed verhuurderschap ingestemd. Deze wet moet ervoor zorgen dat verhuurders en verhuurbemiddelaars, die ongewenst gedrag [...]

Wettelijke schuldsanering

Het onderwerp is al vaker voorbijgekomen op de website, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (de Wsnp). Het is een onderwerp dat recent opnieuw door de Tweede Kamer onder de loep is [...]