Handelsrecht & procederen

U onderneemt, nationaal of internationaal; u produceert of laat produceren, u verkoopt, vervoert en doet nog veel meer. Kortom, u bent volop actief met uw bedrijf en met vele handelspartners. Het handelsrecht ziet daarbij op de regels die op u als ondernemer betrekking hebben. Uw activiteiten in het handelsverkeer, zoals het leveren van diensten en/of goederen, kunnen tot discussies leiden. Discussies die vergaande financiële of juridische gevolgen kunnen hebben. Voor advies en ondersteuning: ons specialistenteam “Handelsrecht & procederen” staat voor u klaar!

Aandachtspunten

Onze adviespraktijk binnen het handelsrecht richt zich op verschillende specifieke vormen van commerciële contracten, waaronder agentuur, franchising en distributieovereenkomsten. Het is gebruikelijk dat u als ondernemer in het handelsverkeer te maken krijgt met inkoop- en verkoopovereenkomsten, eventueel gekoppeld aan zogenaamde algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.

De belangrijkste aandachtspunten binnen het handelsrecht zijn:

 • Samenwerkingsovereenkomsten;
 • Handelsovereenkomsten/-contracten;
 • Productaansprakelijkheid en terugname van goederen;
 • Distributie, agentuur en franchising;
 • Vervoersovereenkomsten en opslag;
 • Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden;
 • Handelsfinanciering, bankgaranties, zekerheden, documentair krediet.

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.

“ons specialistenteam ‘Handelsrecht & procederen’
staat voor u klaar! ”

Juridische hulp

Daarnaast bieden wij juridische hulp bij geschillen in bovenvermelde onderdelen: in de procesvoering en voor arbitrale rechtbanken. Onze handelsrecht advocaten hebben uitgebreide ervaring met civielrechtelijke procedures, arbitrages en mediations. Ook staan we u bij in procedures van ondernemingsrechtelijke aard, zoals interne ondernemingsrechtelijke geschillen en het voeren van vennootschapsrechtelijke procedures, die van navolgende aard kunnen zijn:

 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
 • Aansprakelijkheid van concerns voor dochtermaatschappijen;
 • Geschillen met betrekking tot aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen;
 • Procedures voor de Ondernemingskamer ter zake enquêteprocedures in het kader van wanbeleid en voorlopige voorzieningen;
 • Geschillen met betrekking tot aandeelhoudersovereenkomsten, procesvoering ter zake van het staken, afstoten, splitsen, en ontbinden van ondernemingen;
 • Samenwerkingsovereenkomsten en overige vennootschappelijke contracten;
 • Procesvoering naar aanleiding van koop-/verkoopovereenkomsten van aandelen, garanties, de uitleg van overeenkomsten en aansprakelijkheid wegens wanprestatie;
 • Conservatoire (voorafgaande) beslaglegging;
 • Kortgedingen.

Tot slot, maar niet minder belangrijk, bieden wij u de benodigde bijstand voor incasso van al uw vorderingen op debiteuren, van het buitengerechtelijke traject tot en met de executie van voor u verkregen vonnissen, zo nodig door (voorafgaande) beslaglegging.
In dit kader verwijzen wij graag naar het onderdeel Incasso’s op deze website.

Ons laatste handelsrecht & procederen nieuws

Ruimere beslaglegging op huurtoeslag

Een belangwekkende uitspraak voor verhuurders op het gebied van procesrecht. De Hoge Raad heeft bepaald dat ook voor oude huurschulden beslag kan worden gelegd op de huurtoeslag van de huurder en dat dit beslag dan niet beperkt hoeft te zijn tot de periode waarin de huurschuld is ontstaan (Hoge [...]