Handelsrecht & procederen

U onderneemt, nationaal of internationaal; u produceert of laat produceren, u verkoopt, vervoert en doet nog veel meer. Kortom, u bent volop actief met uw bedrijf en met vele handelspartners. Het handelsrecht ziet daarbij op de regels die op u als ondernemer betrekking hebben. Uw activiteiten in het handelsverkeer, zoals het leveren van diensten en/of goederen, kunnen tot discussies leiden. Discussies die vergaande financiële of juridische gevolgen kunnen hebben. Voor advies en ondersteuning: ons specialistenteam “Handelsrecht & procederen” staat voor u klaar!

Aandachtspunten

Onze adviespraktijk binnen het handelsrecht richt zich op verschillende specifieke vormen van commerciële contracten, waaronder agentuur, franchising en distributieovereenkomsten. Het is gebruikelijk dat u als ondernemer in het handelsverkeer te maken krijgt met inkoop- en verkoopovereenkomsten, eventueel gekoppeld aan zogenaamde algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.

De belangrijkste aandachtspunten binnen het handelsrecht zijn:

 • Samenwerkingsovereenkomsten;
 • Handelsovereenkomsten/-contracten;
 • Productaansprakelijkheid en terugname van goederen;
 • Distributie, agentuur en franchising;
 • Vervoersovereenkomsten en opslag;
 • Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden;
 • Handelsfinanciering, bankgaranties, zekerheden, documentair krediet.

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.

“ons specialistenteam ‘Handelsrecht & procederen’
staat voor u klaar! ”

Juridische hulp

Daarnaast bieden wij juridische hulp bij geschillen in bovenvermelde onderdelen: in de procesvoering en voor arbitrale rechtbanken. Onze handelsrecht advocaten hebben uitgebreide ervaring met civielrechtelijke procedures, arbitrages en mediations. Ook staan we u bij in procedures van ondernemingsrechtelijke aard, zoals interne ondernemingsrechtelijke geschillen en het voeren van vennootschapsrechtelijke procedures, die van navolgende aard kunnen zijn:

 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
 • Aansprakelijkheid van concerns voor dochtermaatschappijen;
 • Geschillen met betrekking tot aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen;
 • Procedures voor de Ondernemingskamer ter zake enquêteprocedures in het kader van wanbeleid en voorlopige voorzieningen;
 • Geschillen met betrekking tot aandeelhoudersovereenkomsten, procesvoering ter zake van het staken, afstoten, splitsen, en ontbinden van ondernemingen;
 • Samenwerkingsovereenkomsten en overige vennootschappelijke contracten;
 • Procesvoering naar aanleiding van koop-/verkoopovereenkomsten van aandelen, garanties, de uitleg van overeenkomsten en aansprakelijkheid wegens wanprestatie;
 • Conservatoire (voorafgaande) beslaglegging;
 • Kortgedingen.

Tot slot, maar niet minder belangrijk, bieden wij u de benodigde bijstand voor incasso van al uw vorderingen op debiteuren, van het buitengerechtelijke traject tot en met de executie van voor u verkregen vonnissen, zo nodig door (voorafgaande) beslaglegging.
In dit kader verwijzen wij graag naar het onderdeel Incasso’s op deze website.

Ons laatste handelsrecht & procederen nieuws