Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. Mr. A.J.T.M. Hendriks staat geregistreerd op Vastgoedrecht en Bouwrecht;
b. Mr. G. te Biesebeek staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Agentuur en distributie, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen en Verenigingen en stichtingen;
c. Mr. S.A. van Ierssel staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
c. Mr. C.W.M. Slegers staat geregistreerd op Insolventierecht, Faillissement, Surseance van betaling, Ondernemingsrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames en Vennootschappen;
c. Mw. mr. D.E.M.P.J. Reijnart staat geregistreerd op Huurrecht;
f. Mr. J.P.M. Dexters staat geregistreerd op Insolventierecht;
g. Mr. B.A.P. Sijben staat geregistreerd op Insolventierecht, Faillissement en Surseance van betaling;
h. Mr. M.A. Becking staat geregistreerd op Personen- en familierecht, Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, Mediation en Ouderschap en erkenning;
i. Mr. ing. M.Th.M. Zusterzeel staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
j. Mr. R.G.H. Bongers staat geregistreerd op Insolventierecht en Faillissement;
k. Mr. M.M.M. Rooijen staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht, Arbitrage, Beslag- en executierecht en Litigation;
l. Mr. T.A.A.J.M. Weierink staat geregistreerd op Personen- en familierecht, Collaborative divorce, Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, Internationaal privaatrecht, Internationale kinderontvoering, Jeugdbeschermingsrecht, Mediation en Ouderschap en erkenning;
m. Mr. R.A. Stoks staat geregistreerd op Vastgoedrecht;
n. Mw. mr. F.M.C. van Helmond staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;
o. Mw. mr. M.P. van Vroonhoven staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
p. Mw. mr. E. Terheijden, n.v.t. (advocaat-stagiair);
q. Mw. mr. L.M.J.A. van Schaijk, n.v.t. (advocaat-stagiair).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

The advocates listed below have registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Nederlands Bar’s register of legal areas:

a. Mr. A.J.T.M. Hendriks is registered for Real Estate Law and Construction Law;
b. Mr. G. te Biesebeek is registered for Corporate Law, Agency and Distribution, Professional Liability, Directors’ Liability, Mergers and Acquisitions, Companies and Associations and Foundations;
c. Mr. S.A. van Ierssel is registered for Labor Law;
d. Mr. C.W.M. Slegers is registered for Insolvency Law, Bankruptcy, Suspension of Payments, Corporate Law, Directors’ Liability, Mergers and Acquisitions and Companies;
e. Ms. D.E.M.P.J. Reijnart is registered for Rent Law;
f. Mr. J.P.M. Dexters is registered for Insolvency Law;
g. Mr. B.A.P. Sijben is registered for Insolvency Law, Bankruptcy and Suspension of Payments;
h. Mr. M.A. Becking is registered for Personal and Family Law, Divorce, Maintenance Matters, Access Arrangements, Mediation and Parenting and Recognition;
i. Mr. ing. M.Th.M. Zusterzeel for registered on Labor law;
j. Mr. R.G.H. Bongers is registered for Insolvency Law and Bankruptcy;
k. Mr. M.M.M. Rooijen is registered for Civil Procedure, Arbitration, Attachment and Enforcement Law and Litigation;
l. Mr. T.A.A.J.M. Weierink is registered for Personal and Family Law, Collaborative divorce, Divorce, Maintenance Matters, Access Arrangements, Private International Law, International Child Abduction, Juvenile Protection Law, Mediation and Parenting and Recognition;
m. Mr. R.A. Stoks is registered in Real Estate Law;
n. Ms. F.M.C. van Helmond is registered in Contract Law;
o. Ms. M.P. van Vroonhoven is registered for Corporate Law;
p. Ms. E. Terheijden, NA junior associate;
q. Ms. L.M.J.A. van Schaijk, NA junior associate.

Based on this registration, they are required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.