Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. Mr. A.J.T.M. Hendriks staat geregistreerd op Bouwrecht;
b. Mr. G. te Biesebeek staat geregistreerd op Insolventierecht;
c. Mr. S.A. van Ierssel staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
c. Mr. C.W.M. Slegers staat geregistreerd op Insolventierecht & Ondernemingsrecht;
c. Mw. mr. D.E.M.P.J. Reijnart staat geregistreerd op Huurrecht;
f. Mr. J.P.M. Dexters staat geregistreerd op Insolventierecht;
g. Mr. B.A.P. Sijben staat geregistreerd op Insolventierecht;
h. Mr. M.A. Becking staat geregistreerd op Personen- en familierecht;
i. Mr. ing. M.Th.M. Zusterzeel staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
j. Mr. R.G.H. Bongers staat geregistreerd op Insolventierecht;
k. Mr. M.M.M. Rooijen staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht;
l. Mr. T.A.A.J.M. Weierink staat geregistreerd op Personen- en familierecht;
m. Mr. R.A. Stoks staat geregistreerd op Vastgoedrecht;
n. Mr. R.M.E. Geraats staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
o. Mw. mr. F.M.C. van Helmond, n.v.t. (advocaat-stagiair);
p. mw. Mr. M.P. van Vroonhoven, n.v.t. (advocaat-stagiair);
q. mw. Mr. E. Terheijden, n.v.t. (advocaat-stagiair).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

The advocates listed below have registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Nederlands Bar’s register of legal areas:

a. Mr. A.J.T.M. Hendriks is registered on Construction Law;
b. Mr. G. te Biesebeek is registered on Insolvency Law;
c. Mr. S.A. van Ierssel is registered on Labor Law;
d. Mr. C.W.M. Slegers is registered on Insolvency Law & Corporate Law;
e. Mrs. D.E.M.P.J. Reijnart is registered on Rental Law;
f. Mr. J.P.M. Dexters is registered in Insolvency Law;
g. Mr. B.A.P. Sijben is registered in Insolvency Law;
h. Mrs. M.A. Becking is registered on Personal and Family Law;
i. Mr. M.Th.M. Zusterzeel is registered on Employment Law;
j. Mr. R.G.H. Bongers is registered on Insolvency Law;
k. Mr. M.M.M. Rooijen is registered on Civil Procedure Law;
l. Mr. T.A.A.J.M. Weierink is registered on Personal and Family Law;
m. Mr. R.A. Stoks is registered on Real Estate Law;
n. Mr. R.M.E. Geraats is registered on Corporate Law;
o. Mrs. F.M.C. van Helmond, NA junior associate;
p. Mrs. M.P. van Vroonhoven, NA junior associate;
q. Mrs E. Terheijden, NA junior associate.

Based on this registration, they are required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.