Arbeidsrecht

Op zijn tijd krijgt elke onderneming of werknemer te maken met het arbeidsrecht en daaraan verwante rechtsgebieden, zoals het sociaal zekerheidsrecht. Of het nu gaat om een volledige reorganisatie, het ontslag (op staande voet) van een individuele werknemer, advies over re-integratie van zieke werknemers dan wel een overtreding van een concurrentie- en/of relatiebeding: zowel het arbeidsrecht als het sociaal zekerheidsrecht zijn complexe rechtsgebieden. Om vaak lastige zaken tot een goed einde te brengen, is het dan ook van belang dat u wordt bijgestaan door een team van bekwame juridische specialisten.

Ons specialistenteam “Arbeidsrecht” is samengesteld uit professionals, die het ‘klappen van de zweep’ kennen en die snel en flexibel kunnen worden ingezet. Zij staan zowel profit- als non-profit organisaties (overheden en semioverheden) bij. Uiteraard kunnen ook particulieren (werknemers) bij onze specialisten terecht.

Specialismen

Onze arbeidsrecht advocaten adviseren en procederen onder andere op de volgende gebieden:

  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
  • het beëindigen van arbeidsovereenkomsten: minnelijke regeling, kantonrechter en UWV-traject;
  • beëindigingsvergoedingen: transitievergoeding, billijke vergoeding;
  • ontslag op staande voet;
  • arbeidsrechtelijke aspecten van (voorgenomen) reorganisaties, fusies en overnames;
  • (mogelijke) overtredingen van bijzondere bedingen, zoals het concurrentiebeding, het relatiebeding en/of het geheimhoudingsbeding;
  • het opstellen van bedrijfsreglementen en andere bijzondere regelingen;
  • werkgeversaansprakelijkheid in de meest brede zin van het woord;
  • loonvorderingen en daaraan gelieerde aspecten;
  • problematiek omtrent de arbeidsongeschikte werknemer.

Daarnaast zijn onze specialisten goed thuis op het gebied van het ambtenarenrecht. Ook vraagstukken op het gebied van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) – die een zeer specialistische kennis vragen – worden vakkundig voor u opgelost. Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Helmond of Weert, neem dan contact met onze specialisten.

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.

“zowel het arbeidsrecht als het sociaal zekerheidsrecht
zijn complexe rechtsgebieden”

Ons laatste arbeidsrecht nieuws

Geen klachtplicht bij concurrentiebeding

Kan een werkgever zich pas na acht maanden na constatering van de overtreding op de schending van een concurrentiebeding door een ex-werknemer beroepen? Of heeft de werkgever daarmee de klachtplicht zoals opgenomen in artikel 6:89 BW geschonden? De Hoge Raad heeft op deze vragen antwoord [...]

Wijzigingen concurrentiebeding op komst

Afgelopen vrijdag heeft de Ministerraad ingestemd met het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding. Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer zullen nieuwe, strengere regels gaan gelden ten aanzien van het concurrentiebeding.