Incasso’s

Incasso’s door Aben & Slag Advocaten, uw voordelen:

  • “No cure, no pay” (Geen geld, geen kosten!);
  • Uw debiteur betaalt in beginsel uw kosten;
  • Snel en deskundig incasseren, en waar mogelijk, met behoud van uw commerciële relatie;
  • Alles in één hand van begin tot eind, dus slechts één aanspreekpunt;
  • 7 dagen per week, 24 uur per dag online de status van uw incasso-opdrachten volgen.

Uw incasso, onze zorg

Heeft u geld tegoed van één van uw afnemers, maar wordt een betaling niet verricht? Laat deze vordering niet te lang liggen en laat Aben & Slag Advocaten uw incasso’s verzorgen. Wij beschikken over een professionele incassoafdeling.

Het voordeel van een advocatenkantoor boven een incassobureau en/of deurwaarderskantoor is, dat u bij ons alles onder één dak aantreft. Wij kunnen u van het begin tot het eind begeleiden in het incassotraject. Bij omvangrijke incasso’s zijn namelijk alleen advocaten bevoegd om een procedure te starten en/of beslag te leggen. Kies daarom voor Aben & Slag Advocaten om uw openstaande debiteuren te innen.

Om de kosten hoeft u het niet te laten; ook Aben & Slag Advocaten hanteert bij het incasseren van onbetwiste vorderingen in het buitengerechtelijke traject het beginsel van “No cure, no pay”. Dit betekent dat wij bij het incasseren van onbetwiste vorderingen alleen aanspraak maakt op een honorarium, indien de vordering van onze opdrachtgever geheel en/of gedeeltelijk wordt voldaan. Kunnen er geen gelden voor u geïncasseerd worden, dan hoeft u geen honorarium te betalen.

Incassoprovisie (“no cure, no pay”)

tot € 2.500,00 15%
over het meerdere tot € 5.000,00 10%
over het meerdere tot € 10.000,00 5%
over het meerdere t/m € 200.000,00 1%
over het meerdere 0,5%

(percentage van het geïncasseerde bedrag)

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.

“Wij kunnen u van het begin tot het eind
begeleiden in het incassotraject”

Incassoprovisie

Altijd op de hoogte

Wordt de vordering betwist en/of is een gerechtelijke procedure nodig, dan vindt u een deskundig en slagvaardig advocatenkantoor aan uw zijde en worden verdere kosten alleen in overleg met u gemaakt.

Incassoprovisie (“no cure, no pay”)

tot € 2.500,00 15%
over het meerdere tot € 5.000,00 10%
over het meerdere tot € 10.000,00 5%
over het meerdere t/m € 200.000,00 1%
over het meerdere 0,5%

(percentage van het geïncasseerde bedrag)

Aben & Slag Advocaten beschikt over een modern automatiseringssysteem met webportal, dat de opdrachtgever in staat stelt om 24 uur per dag, 7 dagen per week, de stand van zaken rondom uw incasso-opdracht te volgen.

De voordelen van de incassoafdeling van Aben & Slag Advocaten zelf ervaren? Klik op de button ‘incasso indienen’ en biedt uw vordering online ter incasso aan.

Voor nadere informatie over incassozaken kunt u contact opnemen met de afdeling incasso, mw. N. Broods (Nanouk)

Ons laatste incasso nieuws

Incassokosten: hoe zit dat nou precies?

De gemiddelde ondernemer heeft ongetwijfeld wel eens met incassokosten te maken. Dit kan zijn omdat een klant de rekening niet (tijdig) betaalt, maar ook omdat een eigen rekening (al dan niet onverhoopt) onbetaald is gebleven. De ervaring leert dat er veel onduidelijkheid bestaat over [...]

De ‘debiteurenspaarrekening’

U hebt ongetwijfeld gemerkt dat het geld op de spaarrekening (nagenoeg) niets meer oplevert. Voor de “lucky few” geldt er in bepaalde gevallen zelfs een negatieve spaarrente. De tijd dat het aantrekkelijk was om geld op de bank te laten staan, is dus wel voorbij! In dit artikel zal worden [...]

Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde BTW kan worden teruggevraagd, zo heeft de Belastingdienst recent bekendgemaakt. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting [...]