Insolventierecht & Herstructurering

Ondernemen is ook risico’s nemen. Faillissementen en surseances horen bij de dagelijkse praktijk van het ondernemen. In de afgelopen jaren heeft Aben & Slag Advocaten een goede naam en een brede ervaring opgebouwd binnen het insolventierecht, welk rechtsgebied meer omvat dan de behandeling van faillissementen, surseances en schuldsaneringen. Ook voor advisering ter voorkoming van een faillissement of voor begeleiding van een sanering of herstructurering van uw onderneming kunt u bij onze insolventierecht advocaten terecht!

Faillissement

De advocaten van Aben & Slag Advocaten worden frequent door de rechtbank Oost-Brabant en de rechtbank Limburg tot curator of bewindvoerder benoemd. Enkele omvangrijke faillissementen die de afgelopen jaren door ons kantoor werden behandeld zijn De Schoenenreus B.V., Easy Life Investments B.V., Henzo B.V., MRO Industries Nederland B.V. en Groen Invest Nederland (Gin) B.V.

Onze ruime ervaring met de behandeling en afwikkeling van faillissementen en surseances biedt ons de mogelijkheid om deze expertise ook optimaal in te zetten bij de advisering van ondernemingen; zowel preventief als in de situatie dat zij onverhoopt in zwaar weer komen te verkeren.

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.

“Aben & Slag Advocaten heeft een goede naam
en een brede ervaring opgebouwd
binnen het insolventierecht”

Curator en bewindvoerder

Waar mogelijk zullen onze advocaten samen met de betrokken ondernemer trachten een faillissement te voorkomen door het realiseren van een (crediteuren)sanering, herstructurering of herfinanciering. Onze ervaring, juridische expertise en het ook aanwezige financieel inzicht zijn daarbij voor iedere ondernemer van toegevoegde waarde om toe te werken naar een maximaal resultaat. Daarnaast maakt onze ruime ervaring als curator en bewindvoerder dat wij als geen ander bedreven zijn in de samenwerking en onderhandelingen met alle andere betrokken partijen (banken, belastingdienst, crediteuren, investeerders, aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders). Waar nodig trekken wij samen op met de aan de zijde van de ondernemer betrokken accountant en fiscalist.

Ook bij een eventueel faillissement, de aankoop van een onderneming uit faillissement of de realisatie van een doorstart zijn onze faillissementsrecht advocaten in staat om onder hoge tijdsdruk tot creatieve en verantwoorde maatwerkoplossingen te komen.

Regelmatig staan onze advocaten crediteuren en leveranciers bij die met een faillissement van hun klant worden geconfronteerd. Het beperken van schade is dan het streven door het tijdig en adequaat afwikkelen van eigendomsrechten, eigendomsvoorbehouden en zekerheidsrechten (pandrecht en hypotheekrecht).

Het team “Insolventierecht & herstructurering” biedt een brede dienstverlening op het gebied van onder andere:

 • sanering, herstructurering en herfinanciering;
 • crediteurenakkoorden;
 • buitengerechtelijke liquidatie van ondernemingen;
 • voorbereiding van faillissementen en surseances van betaling;
 • begeleiden van een doorstart;
 • aankoop van ondernemingen uit faillissement;
 • procedures ter zake bestuurdersaansprakelijkheid;
 • procedures / geschillen met curatoren;
 • bancaire vraagstukken: kredietopzegging en –afwikkeling, afwikkeling / uitwinning van pandrechten, hypotheekrechten en borgtochten;
 • procedures / geschillen met crediteuren;
 • begeleiden crediteuren ter zake de afwikkeling van vorderingen en daaraan verbonden rechten en zekerheden.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De afkorting WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Deze wet maakt het voor ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren mogelijk om schulden buiten faillissement te herstructureren, door middel van het sluiten van een onderhands akkoord met schuldeisers en aandeelhouders. Schuldeisers die niet meewerken aan een onderhands akkoord, kunnen onder omstandigheden door de Rechtbank gedwongen worden om toch mee te werken. Daarom wordt dit ook wel een dwangakkoord genoemd.

Ons laatste insolventierecht & herstructurering nieuws