Disclaimer

Hoewel aan het opmaken, samenstellen en onderhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is en wordt besteed, aanvaardt Aben & Slag Advocaten geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De informatie is algemeen van aard en derhalve niet toegesneden op een individuele vraag of zaak; juridisch advies is maatwerk: leg uw concrete vraag dan ook voor aan een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten.

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de content en vormgeving van deze website komen uitsluitend toe aan Aben & Slag Advocaten. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aben & Slag Advocaten.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Aben & Slag Advocaten geen controle heeft.  Aben & Slag Advocaten draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor die informatie, noch betekent een verwijzing naar bepaalde informatie dat Aben & Slag Advocaten zich daarmee kan verenigen.

Aben & Slag Advocaten behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.