In Handelsrecht & procederen

Wettelijke rente ook over nakosten (na betekening)

Door Marc Rooijen, geplaatst op 14 juni 2022 in Handelsrecht & procederen

De Hoge Raad heeft al geruime tijd geleden (in 2010 en 2014) geoordeeld dat de proceskostenveroordeling tevens een veroordeling omtrent nakosten omvat. De arresten zijn hier en hier te lezen. Eveneens is er geen debat dat over de proceskosten de wettelijke rente is verschuldigd indien deze niet binnen een bepaalde termijn zijn voldaan. De vraag is hoe het nu zit met de wettelijke rente over de nakosten.

De toelichting op het liquidatarief (hier te lezen) vermeldt onder punt 8 dat de na de uitspraak nog vallende kosten (de nakosten) voor wat betreft het salaris voor de advocaat (het nasalaris) forfaitair worden berekend op € 163 zonder betekening in conventie of reconventie/voor de vordering of voor de tegenvordering, € 255 zonder betekening in conventie en reconventie/voor de vordering en voor de tegenvordering tezamen, en verhoogd met € 85 in geval van betekening. Slechts de procespartij die een volledige veroordeling van zijn wederpartij in de proceskosten verkreeg heeft recht op nakosten, dus niet in het geval van gehele of gedeeltelijke compensatie van kosten. Het nasalaris beloopt nooit meer dan de helft van het geliquideerde salaris. Kosten van betekening zijn – bijzondere omstandigheden uitgezonderd – slechts verschuldigd nadat de veroordeelde partij 14 dagen na aanschrijving de tijd heeft gehad om alsnog in der minne aan de uitspraak te voldoen.

De Hoge Raad verduidelijkt in zijn arrest van 10 juni 2022 dat de wettelijke rente over de nakosten die zijn verbonden aan de in voorkomend geval noodzakelijke betekening van de uitspraak, verschuldigd is vanaf veertien dagen na die betekening. Het arrest van de Hoge Raad is hier te lezen.

Marc Rooijen

Marc Rooijen voltooide de Master opleidingen Civiel recht en Togamaster aan de Universiteit Maastricht. Met ingang van 1 september 2009 is Marc in dienst bij Aben & Slag Advocaten. Hij houdt zich in hoofdzaak bezig met het procederen voor en het adviseren van commerciële partijen en overheden.