In Handelsrecht & procederen

Wettelijke (handels)rente per 1 januari 2023 fors omhoog!

Door Marc Rooijen, geplaatst op 10 januari 2023 in Handelsrecht & procederen

Bij Koninklijk Besluit van 15 december 2022 is de wettelijke rente die een schuldeiser volgens artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek kan eisen in geval van een betalingsachterstand verhoogd van 2% naar 4% procent. Dit ziet dus op transacties met consumenten.

De wettelijke handelsrente – voor handelsovereenkomsten – wordt bepaald aan de hand van de marginale toewijzingsrente die de Europese Centrale Bank heeft toegepast op de meest recente basisherfinancieringstransactie, vermeerderd met acht procent. Deze vaste rente van de Europese Centrale Bank bedroeg 2,5%, wat betekent dat de wettelijke handelsrente per 1 januari 2023 is verhoogd van 8% naar 10,5% (!).

Naast de wettelijk bepaalde rentetarieven, kan in een overeenkomst of in de door een onderneming gehanteerde algemene voorwaarden een contractuele rente worden bepaald. Deze contractuele rente geldt dan in plaats van de wettelijke tarieven. De aanzienlijke stijgingen van de wettelijke rente(s) zouden een heroverweging van de gehanteerde contractuele rentetarieven met zich mee kunnen brengen. Wij adviseren ondernemingen dan ook om nogmaals naar de rentetarieven te kijken ook in algemene voorwaarden.

Heeft u vragen over de wettelijke (handels)rente? Neem dan contact met ons op via 0495-536138

Marc Rooijen

Marc Rooijen voltooide de Master opleidingen Civiel recht en Togamaster aan de Universiteit Maastricht. Met ingang van 1 september 2009 is Marc in dienst bij Aben & Slag Advocaten. Hij houdt zich in hoofdzaak bezig met het procederen voor en het adviseren van commerciële partijen en overheden.