In Ondernemingsrecht

Wettelijke betalingstermijnen voor grote ondernemingen aan MKB verkort naar maximaal 30 dagen!

Door Aben Slag, geplaatst op 29 april 2022 in Ondernemingsrecht

In maart van dit jaar heeft de Eerste Kamer een nieuwe wet aangenomen waardoor de wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemingen aan het mkb wordt gehalveerd van 60 naar 30 dagen. Dat is voor mkb-ondernemingen goed nieuws!

Veel mkb-ondernemingen bevinden zich in een afhankelijke, ongelijke relatie tot grote ondernemingen. Dit heeft natuurlijk invloed op hun onderhandelingspositie: mkb-ondernemingen stemmen accepteren vaak een betalingstermijn die langer is dan zij eigenlijk wensen, terwijl dit hun liquidtiteit onder grote druk kan zetten. Tegenover een grote(re) partij hebben zij namelijk soms geen keus.

De nieuwe wet regelt daarom dat grote ondernemingen met mkb-ondernemingen (ook kleine zelfstandigen) geen langere betalingstermijn kúnnen overeenkomen dan 30 dagen. Let wel op: dit geldt alleen tussen grote ondernemingen (als schuldenaar) en mkb-ondernemingen (als schuldeiser). Zo kunnen mkb-ondernemingen hun cashflow te verbeteren. Een betere cashflow betekent uiteindelijk minder gevaar voor liquiditeitsproblemen.

Voor de toepassing van deze regeling is het natuurlijk wel van belang te weten of een onderneming een grote ofwel een mkb-onderneming is. Dat moet dus steeds eerst bepaald worden aan de hand van de activa, netto-omzet en het aantal werknemers

Wanneer deze toekomstige wetswijziging ingaat, is nog niet bekend. De inwerkingtreding hangt af van het koninklijk besluit en de publicatie in het staatsblad. 

De nieuwe wet heeft allereerst natuurlijk gevolgen voor overeenkomsten die gesloten worden ná de inwerkingtreding van die wet. Het hoeft geen uitleg dat die natuurlijk aan de wet moeten voldoen. De aangepaste uiterste betalingstermijn van 30 dagen zal dan ook voor nieuwe overeenkomsten meteen na inwerkingtreding van toepassing zijn.

Ook voor bestaande overeenkomsten heeft de wet gevolgen. Voor bestaande overeenkomsten zal een overgangstermijn van een jaar van toepassing zijn. Lopende overeenkomsten hoeven dus niet meteen te worden aangepast op het moment dat de wetswijziging in werking is getreden.  Na de overgangstermijn moet de overeenkomst wel in lijn worden gebracht met de wet.  Op het moment dat partijen toch een termijn afspreken die langer is dan 30 dagen, dan is die betalingstermijn nietig. Voor de wet bestaat die termijn dan niet. Er geldt dan automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. Betaalt de grote onderneming toch te laat, dan is zij de wettelijke (handels)rente verschuldigd over de periode dat zij te laat is met betalen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op via  0492 – 749 990

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.