In Personen & familierecht

Wetsvoorstel automatisch ouderlijk gezag bij erkenning aangenomen

Door Ton Weierink, geplaatst op 24 juni 2022 in Personen & familierecht

Ongehuwden en niet-geregistreerde partners die op dit moment een kind verwachten, zijn niet automatisch belast met het gezamenlijke gezag als het kind wordt erkend. Hier komt binnenkort verandering in. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart 2022 ingestemd met het wetsvoorstel waarmee ook ongehuwde partners bij erkenning van hun kind het wettelijke gezamenlijke gezag kunnen krijgen. De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel zijn van mening dat de huidige wetgeving niet goed meer aansluit op de behoefte van de veranderde samenleving, waarbij verschillende samenlevingsvormen steeds gangbaarder zijn geworden. Ongehuwden en niet-geregistreerde partners zullen bij de inwerkingtreding van deze wet automatisch belast zijn met het gezamenlijk gezag bij de erkenning van het kind.

Gezag over kinderen: het juridisch kader

Is de moeder van het kind ten tijde van de geboorte gehuwd of heeft zij een geregistreerd partner dan is deze partner automatisch juridisch ouder en samen met de moeder van het kind belast met het gezag.  Echter, onder de huidige wetgeving is het zo, dat wanneer u en uw partner een kind krijgen en u bent niet getrouwd of u heeft geen geregistreerd partnerschap, alleen de biologische moeder automatisch het ouderlijk gezag heeft. 

De ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder dient in dat geval voor verkrijging van het juridisch ouderschap het kind te erkennen. Daarnaast brengt deze erkenning niet automatisch het gezamenlijk gezag met zich mee. Voor het gezamenlijk gezag is namelijk nog een aparte handeling vereist. De ongehuwde of niet-geregistreerde partners dienen gezamenlijk verzoek tot ouderlijk gezag bij de rechtbank in dienen.  

Gevolg wetswijziging

Onder de nieuwe wet is het niet meer nodig om het ouderlijk gezag via de rechter te regelen wanneer u niet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Wanneer u, als partner van de moeder, het kind bij de gemeente erkent, geldt automatisch het ouderlijk gezag. U kunt uw kind erkennen bij de aangifte van de geboorte in uw gemeente.

De nieuwe wet sluit aldus beter aan bij de heden ten dage bestaande verschillende samenlevingsvormen. Hiermee worden ook de belangen van het kind beter gewaarborgd. Daarnaast heft de nieuwe wet het thans bestaande onderscheid tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders op zorgt de nieuwe wet er tevens voor dat uit de huidige wet voortkomende problemen worden weggenomen.