In Vastgoed & overheid

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars; de kogel is door de kerk

Door Ralf Stoks, geplaatst op 7 juni 2017 in Vastgoed & overheid

Op 12 april 2017 publiceerde ik het artikel “Verenigingen van eigenaars en appartementseigenaren opgelet!” (https://www.abenslag.nl/nieuws/verenigingen-van-eigenaars-en-appartementseigenaren-opgelet/). In dit artikel stond het wetsvoorstel “Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars” centraal, zoals dat op 21 februari 2017 door de tweede kamer is aangenomen.

Inmiddels heeft het wetsvoorstel ook de goedkeuring van de eerste kamer gekregen. Op 23 mei jl. heeft de eerste kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel zal per 1 januari 2018 in werking treden.

In de kern worden twee wijzigingen voor (het functioneren van) VvE’s teweeg gebracht.

  1. Er worden nadere regels gesteld aan het door de VvE aan te houden reservefonds;
  2. Er komt een wettelijke verankering van de mogelijkheid voor VvE’s om een lening aan te gaan.

Voor een nadere uitleg over de wijzigingen per 1 januari 2018 verwijs ik u naar bovengenoemd artikel van 12 april 2017.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neemt u dan gerust contact op met mr. R.A. (Ralf) Stoks (0495 536 138 / rstoks@abenslag.nl)

Ralf Stoks

Ralf Stoks heeft aan Tilburg University Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht gestudeerd. Tijdens zijn studie heeft hij deelgenomen aan diverse extracurriculaire programma’s, waaronder het Outreaching Honors Program en de EUCOTAX Wintercourse.