In Arbeidsrecht

Werkgevers let op: wijziging WML per 1 januari 2018 heeft gevolgen voor de overuren!

Door Aben Slag, geplaatst op 4 december 2017 in Arbeidsrecht

De huidige Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bevat thans geen regeling over de uren die een werknemer meer werkt dan de normaal gebruikelijke arbeidsomvang. Dit gaat per 1 januari 2018 veranderen.

In de WML wordt een nieuw artikel opgenomen dat bepaalt dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen ten minste het geldende minimumloon dient te ontvangen. Een compensatie van de overuren in vrije tijd is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld. Om voldoende tijd te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot 31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. De werkgever dient bij compensatie van overuren in vrije tijd bij te houden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd.

Doordat overwerk per 1 januari 2018 onder de WML valt, is de werkgever vanaf die datum in beginsel ook verplicht daarover vakantiebijslag te betalen. Bij cao kunnen daarover afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over overwerkvergoeding. Deze wijziging van de WML maakt voor ondernemingen waar geen cao van toepassing is, overwerk in het algemeen 8% duurder. Er kan immers alleen schriftelijk tussen de werkgever en de werknemer worden overeengekomen dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag over de overuren indien de werknemer een overeengekomen loon heeft van meer dan drie maal het wettelijk minimumloon.

Door de wijziging in de WML kan het zinvol zijn om de overuren vóór 1 januari 2018 uit te betalen!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialist mevrouw mr. drs. J.A. (Jane) van Soolingen, bereikbaar via 0495 – 536 138 of via jsoolingen@abenslag.nl.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.