In Insolventierecht & herstructurering

Warme sanering varkenshouders

Door Jos Dexters, geplaatst op 27 augustus 2018 in Insolventierecht & herstructurering

De sanering zal plaatsvinden langs 2 sporen. Het eerste spoor betreft de opkoop en het doorhalen van varkensrechten. Varkenshouderijen met een grote geurimpact in veedichte gebieden, die bereid zijn hun bedrijf te beëindigen, komen in aanmerking. Het kabinet wil een marktconforme vergoeding aanbieden voor de varkensrechten en daarnaast een beëindigingsvergoeding aan de varkensbedrijven. De regering stelt hiervoor 120 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat er aldus één miljoen varkens gesaneerd kunnen worden. De opkoop wordt niet verplicht gesteld, varkenshouders kunnen er vrijwillig voor kiezen.

Het tweede spoor richt zich op verduurzaming en innovatie. Er wordt 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en investering in nieuwe stal- en houderijsystemen met een kleinere impact op de omgeving en milieu.

De verwachting is dat de hoofdlijnen dit najaar nader uiteen worden gezet en de regelgeving in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd zal worden, waarna de maatregelen ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Aben & Slag heeft aantoonbaar ervaring met herstructureringen en saneringen in de agrarische sector (in het bijzonder bij varkenshouderijen). Onze specialisten Jos Dexters en Bob Sijben kunnen u verder adviseren.

Jos Dexters

Jos Dexters is actief in de algemene rechtspraktijk, met name op het gebied van het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het insolventierecht. Om zich verder toe te spitsen op deze rechtsgebieden heeft hij enkele Grotius specialisatieopleidingen gevolgd.