In Ondernemingsrecht
commerce-acts-books-1241046

WAB Special – Nieuw ketenregeling

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 17 december 2019 in Ondernemingsrecht

De ketenregeling van artikel 7:668a BW ziet op het aantal tijdelijke contracten die aan werknemers aangeboden mogen worden, alvorens er automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De gedachte achter de ketenregeling is om werkgevers ertoe aan te zetten om in plaats van (langdurig) tijdelijke contracten (eerder) een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. 

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt thans het navolgende:

WWZ
Maximaal aantal contracten 3
Maximale contractduur 2 jaar (24 maanden)
Maximale onderbrekingsperiode tussen de contracten[1] 6 maanden

De ketenregeling onder de WWZ heeft in de afgelopen jaren echter niet het gewenste doel behaald en heeft zeker ook niet meer contracten voor onbepaalde tijd opgeleverd. Veel gehoorde kritieken zijn in dat verband dat de periode van 24 maanden te kort is om te beoordelen of een werknemer geschikt is voor de betreffende functie en daarnaast vinden veel werkgevers het risico te groot dat ná een periode van 2 jaar de transitievergoeding moet worden betaald indien alsnog afscheid moet worden genomen van de betreffende werknemer. Het een en ander heeft tot gevolg dat de ketenregeling ‘op de schop’ moet.

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft de wetgever de hoofdregel gewijzigd in die zin dat de maximale contractduur wordt verhoogd van 24 maanden naar 36 maanden (“3x2x6” wordt “3x3x6”). In schema ziet het een en ander er dan als volgt uit:

WAB
Maximaal aantal contracten 3
Maximale contractduur 3 jaar (36 maanden)
Maximale onderbrekingsperiode tussen de contracten 6 maanden

De wetgever heeft ten aanzien van de nieuwe ketenregeling echter wel enige flexibiliteit ingebouwd. Op grond van een CAO kan de onderbrekingsperiode van 6 maanden immers worden verkort naar 3 maanden in het geval van specifiek aangewezen functies, die slechts voor een periode van ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.

Verder is nog van belang om te wijzen op het feit dat de ketenregeling niet van toepassing is op werknemers die jonger zijn dan 18 jaar én die een arbeidsomvang hebben van maximaal 12 uur/week. Ook is onder de WAB bepaald dat de ketenregeling niet van toepassing is op dienstverbanden in het ‘primair onderwijs’ in verband met vervanging wegens ziekte van een werknemer. Ten aanzien van de AOW-gerechtigden, wijzigt met de WAB niets. Voor hen gelden nog steeds als maxima dat de maximale contractduur kan worden verlengd tot ten hoogste 4 jaar (= 48 maanden) en dat het maximaal aantal contracten mag worden opgehoogd naar zes (6).

Tot slot van dit item wordt nog opgemerkt dat er ten aanzien van de ketenregeling geen overgangsrecht geldt. Dit houdt in dat de nieuwe ketenregeling onder de WAB direct van toepassing is. Op alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die óp of ná 1 januari 2020 eindigen, is meteen de nieuwe ketenregeling van toepassing.

[1] Duurt de tussenliggende periode langer dan deze periode, dan wordt de keten doorbroken en kan weer een nieuwe keten beginnen (met 3 maximale contracten van 24 (WWZ)/36 (WAB) maanden).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.