In Vastgoed & overheid

Voortgang ‘Stelselherziening Omgevingsrecht’

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 27 maart 2018 in Vastgoed & overheid

In de afgelopen periode berichtten wij u regelmatig over de voortgang rondom de ‘Stelselherziening Omgevingsrecht’. Al diverse malen is de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet uitgesteld. Zoals al vermeld in ons nieuwsitem van oktober 2017,  zal de Omgevingswet – zoals het er thans naar uitziet – op 1 januari 2021 in werking treden. Als reden voor het noodzakelijke uitstel, werd destijds al medegedeeld dat er meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden.

Inmiddels zijn er in ‘Den Haag’ weer behoorlijke stappen gezet en heeft Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Tweede Kamer via een brief van 8 maart 2018 bijgepraat over de voortgang (kenmerk: 2018-0000127975). Kort samengevat komt de huidige stand van zaken op het navolgende neer.

De wetgevingsproducten worden thans in samenhang met elkaar ontwikkeld en tevens wordt een ondersteunend digitaal systeem gebouwd. Overheden moeten zich vervolgens op dit nieuwe stelsel voorbereiden, maar ook bedrijven en burgers in Nederland gaan hiermee uitdrukkelijk te maken krijgen. In dat verband zal de overgang overigens geleidelijk en beheerst plaatsvinden.

Verder is van belang om op te merken dat alle producten in samenspraak met de uitvoeringspraktijk worden ontwikkeld. Hierbij wordt al in een vroeg stadium aan de verschillende actoren (waaronder het bedrijfsleven) gevraagd om hun kennis en expertise in te brengen. Op deze wijze komt er uiteindelijk een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) tot stand dat vanuit de praktijk is opgebouwd. Als belangrijkste doel geldt uiteraard dat er een ‘breed’ draagvlak is/wordt gecreëerd.

“Door middel van beleidsbrieven worden ‘de Kamers’ op de hoogte gehouden, hetgeen ook voor ons weer een mogelijkheid biedt om u steeds weer zorgvuldig op de hoogte te houden.”

De Minister kondigt verder aan dat het Parlement (de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk) steeds nauw betrokken zal blijven bij de voortgang. Door middel van beleidsbrieven worden ‘de Kamers’ op de hoogte gehouden, hetgeen ook voor ons weer een mogelijkheid biedt om u steeds weer zorgvuldig op de hoogte te houden. In ieder geval spreekt de Minister thans het vertrouwen uit dat er straks (op 1 januari 2021) sprake zal zijn van een ‘robuust en vernieuwend stelsel’ dat een breed draagvlak (met ook het bedrijfsleven) zal kennen.

Wat daar voor dit moment allemaal van zij; uiteraard kunt u zowel over het huidige omgevingsrecht als over de aanstaande nieuwe Omgevingswet (per 1 januari 2021) contact opnemen met de Vastgoed en Overheid specialisten van Aben & Slag advocaten. Zij kunnen u in beide situaties op adequate wijze van juridisch advies voorzien. Zoals al aangekondigd, zullen wij u over het verdere verloop van de wetgevingsprocedure uiteraard weer op de gebruikelijke wijze op de hoogte houden.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. ing. M.Th.M. (Thijs) Zusterzeel (0495 – 536138) / tzusterzeel@abenslag.nl).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.