In

Stichting voor Kreativiteitsontwikkeling Midden-Limburg

06-11-15

stichting Stichting voor Kreativiteitsontwikkeling Midden-Limburg, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 6017 CX Thorn aan de Schoolstraat no. 27.

Datum faillissement: 7 augustus 2012
Curator: mr. E.J.M. Stals

Verslag downloaden