In

Stichting Vizyr

07-03-17

Bij beschikking van de Rechtbank Rotterdam d.d. 27 februari 2017 is aan de stichting Stichting Vizyr, gevestigd en kantoorhoudende te (3016 CA) Rotterdam aan het adres Calandstraat 41 en met een nevenvestiging te (6419 DJ) Heerlen aan het adres Nieuw-Eykholt 284, voorlopige surseance van betaling verleend.

Bij beschikking van de Rechtbank Limburg d.d. 7 maart 2017 is de voorlopige surseance van betaling ter zake van Stichting Vizyr ingetrokken, waarbij Stichting Vizyr in staat van faillissement is verklaard.

Datum faillissement: 7 maart 2017
Curator: mr. C.W.M. Slegers

Verslag downloaden