In

Stichting Ithaka Science Center

10-03-16

de stichting Stichting Ithaka Science Center, statutair gevestigd te Venlo en kantoorhoudende te 5931 NR Tegelen aan de Raadhuislaan no.11; Rechter-commissaris; mr. M.M. Vanhommerig

Datum Faillissementen:25 juni 2013

Curator: mw. mr. E.J.M. Stals

Datum faillissement: 25 juni 2013
Curator: mr. E.J.M. Stals

Verslag downloaden