In

Sabon-Elektro Roermond B.V.

07-12-20

Bij vonnis van de rechtbank Limburg d.d. 10 november 2020 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SABON-Elektro Roermond B.V. gevestigd te Herten en kantoorhoudende te (6049 HZ) Herten aan de De Hanze 28 (De Hanze 14 volgens KvK), in staat van faillissement verklaard.

Datum faillissement: 10 november 2020
Curator: 1

Verslag downloaden