In

Popp-Eye Design B.V.

13-08-19

Bij vonnis van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond d.d. 13 augustus 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POPP-EYE DESIGN B.V., statutair gevestigd te Panningen en kantoorhoudende te (5981 NK) Panningen aan het Industrieterrein Panningen no. 17, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. C.W.M. Slegers tot curator en mr. B.R.M. de Bruijn tot rechter-commissaris.

Datum faillissement: 13 augustus 2019
Curator: mr. C.W.M. Slegers

Verslag downloaden