In

Maas Group B.V.

13-11-18

Bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 13 november 2018 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maas Group B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5961 GX) Horst aan het adres Kranestraat 33, in staat van faillissement verklaard. Tot rechter-commissaris is mr. C.A.M. de Bruijn benoemd en mr. C.W.M. Slegers is aangesteld tot curator.

Datum faillissement: 13 november 2018
Curator: mr. C.W.M. Slegers

Verslag downloaden