In

LPM I B.V.

26-04-16

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LPM I B.V., statutair gevestigd te Weert en kantoorhoudende te (6001 GP) Weert aan de Wilhelminasingel 41 (Postbus 2, 6000 AA Weert)

Datum faillissement: 2 juni 2015
Curator: mr. E.J.M. Stals

Verslag downloaden