In

Lloydpier Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

15-09-14

Bij vonnis d.d. 7 januari 2013 heeft de Rechtbank Limburg het faillissement uitgesproken van Ontwikkelingsmaatschappij Lloydpier B.V. Door de Rechtbank is mr. E.J.M. Stals als curator aangesteld. Als rechter-commissaris is benoemd mr. M.M. Vanhommerig.

Datum faillissement: 7 januari 2014
Curator: mr. E.J.M. Stals

Verslag downloaden