In

Kinobi Onderwijs Services B.V.

17-07-17

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kinobi Onderwijs Services B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar.

Datum faillissement: 16 maart 2017
Curator: mr. C.W.M. Slegers

Verslag downloaden