In

Joosten’s Automobielbedrijf Meijel B.V.

20-11-18

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Joosten’s Automobielbedrijf Meijel B.V., statutair gevestigd te Meijel en kantoorhoudende te (5768 CK) Meijel aan het adres Kalisstraat 30. Tot rechter-commissaris is benoemd mr. P. Hoekstra en mw. mr. E.J.M. Stals is benoemd tot curator.

Datum faillissement: 20 november 2018
Curator: mr. E.J.M. Stals

Verslag downloaden