In

Johan van den Acker Textielfabriek B.V.

21-08-18

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Johan van den Acker Textielfabriek B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Gemert aan de Schoolstraat 18

Datum faillissement:
Curator: mr. J.P.M. Dexters

Verslag downloaden