In

Erja Onroerend Goed B.V.

24-05-17

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond d.d. 16 mei 2017 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Erja Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd te Helden en kantoorhoudende te (5988 EM) Helden aan de Molenstraat 13, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. B.R.M. de Bruijn tot rechter-commissaris.

Datum faillissement: 16 mei 2017
Curator: mr. C.W.M. Slegers

Verslag downloaden