In

Elco Netherlands B.V.

20-12-18

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elco Netherlands B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5705 CL) Helmond aan het adres Vossenbeemd 101 (correspondentieadres: Postbus 825, 5700 AV Helmond).

Datum faillissement: 18 december 2018
Curator: mr. G. te Biesebeek

Verslag downloaden