In

ED Market B.V.

20-08-19

Bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 20 augustus 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ED Market B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5702 KL) Helmond is in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. J.P.M. Dexters tot curator en mr. S.J.O. de Vries tot rechter-commissaris.

Datum faillissement: 20 augustus 2019
Curator: mr. J.P.M. Dexters

Verslag downloaden