In

Drukkerij-Uitgeverij Hub. Tonnaer B.V.

31-10-19

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRUKKERIJ-UITGEVERIJ HUB. TONNAER B.V., statutair gevestigd te Kelpen, gemeente Heythuysen, kantoorhoudende te (6037 RR) Kelpen-Oler aan de Ellerweg 17, tevens handelend onder de namen Tonnaer, meer dan drukkers en Reclaton.

Datum faillissement: 24 september 2019
Curator: mr. E.J.M. Stals

Verslag downloaden