In

Driek Verdonk Graphic Services B.V. in liquidatie

25-02-21

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Driek Verdonk Graphic Services B.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan het adres van haar vereffenaar, thans curator, mr. B.A.P. Sijben, aan de Europaweg 160B, 5707 CL Helmond

Datum faillissement: 2 februari 2021
Curator: mr. B.A.P. Sijben

Verslag downloaden