In

Design Factory B.V.

03-03-21

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Design Factory B.V., statutair gevestigd te Panningen en kantoorhoudende te (5981 NK) Panningen aan het Industrieterrein Panningen no. 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63657775.

Datum faillissement: 6 augustus 2019
Curator: mr. C.W.M. Slegers

Verslag downloaden