In

Bubble B.V.

05-11-19

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bubble B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Hertogstraat no. 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54944635.

Datum faillissement: 9 september 2014
Curator: mr. G. te Biesebeek

Verslag downloaden