In

Boots Champigons BV

08-04-19

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boots Champignons BV, statutair gevestigd te Koningslust, vestigingsadres (5984 NJ) Koningslust aan De Koningstraat 70a.

Datum faillissement: 14 oktober 2014
Curator: mr. E.J.M. Stals

Verslag downloaden