In

Blizz Beheer B.V.

04-07-19

Bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 20 juni 2017 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blizz Beheer B.V. (KvK-nr.58017526), gevestigd te 5707 GD Helmond, aan de President Rooseveltlaan 2, in staat van faillissement verklaard. Tot rechter-commissaris is mr. C. Schollen-den Besten benoemd en mr. B.A.P. Sijben is aangesteld tot curator.

Datum faillissement: 20 juni 2017
Curator: mr. B.A.P. Sijben

Verslag downloaden