In

Biermans Holding B.V.

25-07-18

Bij vonnissen van de rechtbank Limburg d.d. 20 juni 2017 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Aannemingsmij- en Stucadoorsbedrijf Biermans B.V. en Biermans Holding B.V., beiden gevestigd te (6102 VR) Echt aan de Dijkveldstraat 48, in staat van faillissement verklaard. Tot Rechter-commissaris is mr. B.R.M. de Bruijn benoemd en ondergetekende is aangesteld tot curator.

Datum faillissement: 20 juni 2017
Curator: mr. S.A.van Ierssel

Verslag downloaden