In

Betonlooks Installatie B.V

23-05-17

Bij vonnis van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond d.d. 23 mei 2017  is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Betonlooks Installatie B.V., gevestigd te (5768 ET) Meijel aan de Banmolen 13, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. B.R.M. de Bruijn tot rechter-commissaris.

Datum faillissement: 23 mei 2017
Curator: mr. E.J.M. Stals

Verslag downloaden