In

2SQR

01-08-16

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: 1.RND HOLDING B.V., statutair gevestigd te Helmond, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17211058, 2.F2W SERVICES B.V., statutair gevestigd te Helmond, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17234050, 3.C2C B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17245625, 4.PLAN2WORK MOBILITEIT B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17257226, 5.2C PAYROLLSERVICES B.V., tevens handelend onder de namen “FIT2WORK PERSONEELSDIENSTEN” en “FIT2WORK PAYROLL SERVICES”, statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17273387, en kantoorhoudende te 5616 GZ Eindhoven aan het St. Trudoplein no. 6 alsmede te 5701 MK Helmond aan de Stationsstraat no. 88.

Datum faillissement: 29 januari 2015
Curator: mr. B.A.P. Sijben

Verslag downloaden