In Insolventierecht & herstructurering

Vernietiging faillissement in hoger beroep en handelen curator

Door Roy Bongers, geplaatst op 29 november 2018 in Insolventierecht & herstructurering

De Hoge Raad heeft bij arrest van 11 november 2016 (ECLI:HR:2016:2577) nogmaals bevestigd dat de handelingen welke de curator heeft verricht na vernietiging van het vonnis tot faillietverklaring, maar vóór of op de dag waarop het voorschrift tot aankondiging is gedaan dat de vernietiging onherroepelijk is geworden, niettemin geldig en verbindend blijven voor de schuldenaar. De gebondenheid bestond en blijft, ook als achteraf blijkt dat er geen faillissement was.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. R.G.H. Bongers (rbongers@abenslag.nl)

Roy Bongers

Roy Bongers is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, met als vakthematische (afstudeer)richting privaatrecht. Na een korte periode in de advocatuur, heeft hij in de jaren 2007 tot en met 2009 bij grote pensioenverzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen de functie van pensioenjurist / pensioenspecialist vervuld.