In Arbeidsrecht

Uw werknemer blijkt failliet: wat nu te doen met de loonbetaling?

Door Aben Slag, geplaatst op 4 februari 2022 in Arbeidsrecht

In de praktijk van onze faillissementscuratoren komt het vaker voor: iemand is persoonlijk failliet en in loondienst. Voor een werkgever hoeft het hebben of aannemen van een werknemer die failliet is in principe geen probleem te zijn, maar er zijn een paar zaken waar u als werkgever wel op moet letten. Een daarvan is het betalen van het loon. Dit artikel gaan in op een paar van de belangrijkste punten waar u daarbij op moet letten.

Loon betalen aan uw failliete werknemer.

Iemand die failliet is aannemen of als werknemer behouden, kan in principe zonder problemen. Als iemand failliet is, mag hij immers gewoon een arbeidsovereenkomst aangaan en deze werknemer kan ook gewoon zijn / haar taken uitvoeren (behalve als specifieke vakregels dat verbieden bij een faillissement). U als werkgever zult in principe ook gewoon het loon kunnen betalen, zij het dat dit dan aan de boedel (de curator) moet. In de praktijk komt het echter ook vaak voor dat u een afspraak met de curator kunt maken dat u (een deel van) het loon alsnog direct aan de werknemer mag betalen. Informeer dus altijd bij de curator waar het loon betaald moet worden. 

Mogelijk dubbel betalen.

De ‘gevaarlijkste’ situatie voor een werkgever ontstaat op het moment dat iemand voor u verzwijgt dat hij / zij failliet is. 

De wet is op dit punt namelijk nogal onverbiddelijk: als u als werkgever het loon aan een failliete werknemer betaalt in plaats van de curator – zonder dat u dat met de curator heeft afgesproken natuurlijk – moet u het loon mogelijk nogmaals betalen aan de curator, ook al wist u niet van het faillissement. 

Zodra een faillissement gepubliceerd is in de Staatscourant, wordt u geacht daarvan kennis te kunnen nemen. In de praktijk komt het er op neer dat het faillissement dan ook gepubliceerd wordt op www.rechtspraak.nl. Artikel 20 van de Faillissementswet bepaalt dat alles wat de failliet tijdens het faillissement verkrijgt (dus ook zijn loon) in principe onder het faillissement valt. Omdat de wet uitgaat van het feit dat u kunt weten dat iemand failliet is, betekent dat dus ook dat u kunt weten dat u met een failliet iemand van doen heeft, waarbij het inkomen in beginsel binnen het faillissement moet vallen (en dus betaald moet worden aan de boedel).

Deze situatie kan er dus toe leiden dat u feitelijk 2 keer loon betaalt. 1 keer aan de failliete werknemer, omdat u niet weet dat hij / zij failliet is en daarna 1 keer aan de curator, zodra die het opeist. U kunt het loon aan de failliete werknemer wel terugvorderen, maar bij een failliet iemand is dat in de praktijk vaak onhaalbaar.

Waar moet u op letten om deze situatie te voorkomen?

Uiteraard mag u er als werkgever van uit gaan dat uw werknemers open en eerlijk zijn tegen u. Enige vertrouwensband is immers belangrijk (en het maakt het werken wel zo leuk). Indien u toch blijft twijfelen of een (toekomstig) werknemer failliet is, dan kunt u dat nazoeken op www.rechtspraak.nl. Daar kunt u via het insolventieregister op basis van een aantal gegevens kijken of iemand failliet is en zo ja, sinds wanneer. Zeker als u overweegt een nieuwe werknemer aan te nemen, is het aan te raden dit te checken. Ook als u twijfelt of een werknemer die al in dienst is, failliet is, kunt u via deze weg nakijken of dat het geval is. 

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er bepaalde uitzonderingen op de hoofdregel. De eerste is de situatie waarin iemand failliet verklaard is, maar wanneer dit nog niet gepubliceerd is. Uiteraard kunt u dan niet geacht worden te weten dat er een faillissement is. In de praktijk zal dit weinig voorkomen, omdat een faillissement meestal de dag van het uitspreken of de dag daarna al wordt gepubliceerd. 

De tweede situatie is die waarin u niet weet dat de werknemer failliet is, maar de curator wel én de curator doet niets met die wetenschap. Natuurlijk is het niet redelijk dat u als werkgever opdraait voor het stilzitten van een curator, terwijl de curator wel iets had kunnen en moeten doen. 

Kortom:

In de praktijk wordt vaak niet gekeken of iemand failliet is in het insolventieregister. Als een curator u echter aan zou spreken, kunt u dat echter niet als argument gebruiken. De wet gaat ervan uit dat u wist of kon weten van het faillissement, ook al is de praktijk vaak anders.

Als u twijfelt of uw (toekomstig) werknemer failliet is, kunt u dat het beste eerst aan hem / haar vragen. Als u dan nog twijfels houdt, kunt u dit altijd nakijken in de registers op www.rechtspraak.nl.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.