In Handelsrecht & procederen

Uitspraak Kifid: ook recht op vrije advocaatkeuze in een buitengerechtelijke procedure

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 26 april 2021 in Handelsrecht & procederen

Al eerder schreven wij een blog over de vraag op welk moment een verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze: pas als een gerechtelijk procedure is gestart of al in de fase daaraan voorafgaand? De Geschillencommissie van het Kifid oordeelde op 31 maart 2021 dat een verzekerde ook in een buitengerechtelijke procedure recht heeft op vrije advocaatkeuze. 

Het Europese Hof overwoog op 14 mei 2020 dat “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een gerechtelijke instantie, zelfs een voorafgaande fase’, […] onder het begrip “gerechtelijke procedure” [kan] vallen.” Het begrip procedure uit artikel 201 van de toepasselijke Europese richtlijn wordt aldus uitgebreid tot aan de voorfase van een gerechtelijke procedure. Voor de Belgische verzekerde in deze uitspraak betekent de uitspraak dat hij zelfs in een bemiddelingsprocedure al het recht heeft op vrije advocaatkeuze, zelfs als een juridische procedure nog niet zeker is. De invloed van deze uitspraak van het Europese Hof was nog niet duidelijk, nu de Nederlandse rechter deze uitspraak nog niet heeft getoetst aan de Nederlandse procedure.

Uitspraak Kifid

Het Kifid boog zich over een geschil tussen de verzekeraar en de verzekerde met betrekking tot de dekking van advocaatkosten. De verzekeraar weigerde dekking, omdat de advocaatkosten niet in het kader van een ‘gerechtelijk of administratieve procedure’ gemaakt zouden zijn. 

“Het Kifid oordeelt dat een verzekerde ook in het geval dat er nog geen sprake is van een gerechtelijke procedure recht heeft op vrije advocaatkeuze.”

Het Kifid verwijst naar de uitspraak van het Europese Hof van 14 mei 2020 en stelt dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de uitleg van het Europese Hof toe te passen op de Nederlandse praktijk van rechtsbijstandverzekeringen: 

“Dit betekent dat een verzekerde in geval van een beroep op de rechtsbijstandverzekering in elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie een beroep op de vrije advocaatkeuze toekomt. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat sprake moet zijn van een conflict, te definiëren als het bestaan van een belangentegenstelling.”

De verzekeraar DAS heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het Kifid. DAS stelt dat rechtsbijstandverzekeringen met deze uitleg onbetaalbaar worden. De werkwijze van rechtsbijstandsverzekeraars zal naar aanleiding van deze uitspraak nog niet meteen aangepast worden. 

Wij volgen de ontwikkelingen voor u op de voet. Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. M.M.M. (Marc) Rooijen (mrooijen@abenslag.nl) of mw. mr. F.M.C. (Fleur) van Helmond (fhelmond@abenslag.nl).