In Ondernemingsrecht

UBO nog niet ingeschreven? De deadline is 27 maart a.s.

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 18 maart 2022 in Ondernemingsrecht

Heeft u de verplichte UBO-registratie voor uw B.V. al gedaan? De meeste bedrijven en organisaties moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO ingeschreven hebben in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Te laat of niet voldoen aan de registratie, wordt gezien als een economisch delict. Lees hierover meer in dit blog.

Reeds eerder is er een blog geplaatst over wat UBO precies inhoudt, voor wie de registratieplicht geldt en welke gegevens toegankelijk worden. Klik hier voor de link naar dit blog.

U kunt uw UBO’s online inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel. Voor de inschrijving heeft u een aantal documenten nodig. Welke documenten voor uw organisatie van belang zijn, kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel. Denk bijvoorbeeld aan statuten, akte van oprichting of het register van aandeelhouders.

De Kamer van Koophandel meldt aan het Bureau Economische Handhaving welke organisaties op 27 maart 2022 hun UBO’s niet ingeschreven hebben. De bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties op het niet (tijdig) registreren van de UBO’s kunnen fors zijn; het betreft immers een economisch delict. Overtreding van de registratieplicht kan een geldboete opleveren tot omstreeks € 20.000,- en er kan zelfs een taakstraf worden opgelegd. Ook kan de minister een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opleggen. Het is daarom van groot belang dat u tijdig aan de registratieplicht voldoet.

Uitstel mogelijk?

Er zijn verschillende politieke partijen die uitstel hebben gevraagd bij de minister van Financiën voor de registratieplicht. De deadline voor inschrijving zou volgens hen moeten vervallen. Dit omdat er thans nog een procedure loopt bij het Europees Hof van Justitie. In die zaak staat de vraag centraal of bepaalde richtlijnbepalingen wel geldig zijn. Daarnaast zijn er grote zorgen over de privacy. De gegevens van grootaandeelhouders worden openbaar beschikbaar. De bezwaarmakers willen dat de gegevens beter worden afgeschermd.

Op dit moment is nog (steeds) niet duidelijk of de deadline voor het inschrijven van de UBO’s wordt verlaat of zal vervallen. Wij zullen u daarvan op de hoogte houden. Heeft u vragen over de UBO-registratie? Neem dan contact met ons op via 0495-536138.