In Personen & familierecht

Truc terugbetaling lening bij echtscheiding gaat niet op

Door Aben Slag, geplaatst op 16 september 2020 in Personen & familierecht

Het komt geregeld voor dat vlak voor indiening van het echtscheidingsverzoek substantiële geldbedragen van de gezamenlijke bankrekening worden uitgegeven, worden geleend of ineens worden “terugbetaald” aan familieleden of vrienden. Het is dan de vraag of dit is toegestaan. Helaas voor de andere echtgenoot is veel toegestaan, maar er zijn grenzen.

Zo heeft het Hof ’s-Hertogenbosch op 11 juni jl. (ECLI:NL:GHSHE:2020P:1766) bepaald dat de man de door hem ‘aangerichte schade’ aan de huwelijksgemeenschap moet vergoeden. Artikel 164 boek 1 BW biedt hiervoor een mogelijkheid als de huwelijksgemeenschap door één van de echtgenoten is benadeeld door:

  • lichtvaardig schulden te maken;
  • verspilling van goederen;
  • of het verrichten van rechtshandelingen zonder de vereiste toestemming van de andere echtgenoot (bv. bovenmatige giften, verkoop van of verlenen van een hypotheekrecht op de echtelijke woning, borg staan voor zijn onderneming).

“Wordt vlak voor of tijdens de echtscheidingsprocedure de huwelijksgemeenschap benadeeld dan kan om vergoeding van de schade worden verzocht.

Voorwaarde is wel dat deze benadeling moet hebben plaatsgevonden na het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank of binnen zes maanden daarvoor.

In deze zaak had de man de dag voordat partijen hun voormalig gezamenlijk advocaat bezochten – zonder toestemming van de vrouw – een bedrag van € 10.000,00 overgeboekt naar de bankrekening van zijn moeder onder vermelding ‘terugbetaling lening’. De man probeerde met deze constructie dit geldbedrag buiten de verdeling (en dus voor zichzelf) te houden, maar die vlieger ging niet op. De man kon deze (zogenaamde) lening namelijk niet bewijzen en ook niet dat dit geld afkomstig was van een levensloopregeling bij zijn werkgever, waardoor dit geld niet tot de gemeenschap zou behoren. Het hof oordeelde dat het bedrag van € 10.000,- afkomstig was van een rekening die tot de huwelijksgemeenschap behoort en dat de man door het overmaken van dit geldbedrag aan zijn moeder de gemeenschap heeft benadeeld. De man moet deze schade vergoeden en het hof oordeelt daarom dat de man de helft van de schade, zijnde een bedrag van € 5.000,00, aan de vrouw moet voldoen.

Heeft u vragen over benadeling van de gemeenschap of over de echtscheiding in het algemeen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met mw. mr. Elly Stals (estals@abenslag.nl of 0495-536138) of mw. mr. Daniëlle Kuppens (dkuppens@abenslag.nl of 0495-536138).

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.