In Handelsrecht & procederen

Treintje rijden

Door Aben Slag, geplaatst op 17 juni 2018 in Handelsrecht & procederen

Trein·tje rij·den

  1. het zonder betalen een parkeergarage verlaten door vlak achter een voorganger onder de slagboom, die is geopend voor de voorganger, door te rijden.

Het komt geregeld voor dat bestuurders aan ‘treintje rijden’ doen, zoals ook bij parkeergarages van Q-Park. Bestuurders voeren gevaarlijke manoeuvres uit om maar niet te hoeven te betalen. Op camerabeelden is bijvoorbeeld te zien dat voetgangers snel opzij moeten springen en worden fietsers bijna geraakt. Sinds enige tijd voert onder andere Q-Park actie tegen dit probleem.

Op 6 juni jl. heeft de kantonrechter Midden-Nederland (Rb Midden-Nederland 6 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2605) een bestuurster als gevolg van ‘treintje rijden’ veroordeeld tot het bepalen van een bedrag van € 724,50, vermeerderd met de wettelijke rente over € 615,00, en veroordeeld in de kosten van het geding.

Q-Park stelde dat bestuurster te kort is geschoten in de nakoming van de parkeerovereenkomst door tweemaal zonder te betalen de parkeergarage te verlaten door middel van ‘treintje rijden’. Op grond van de algemene voorwaarden is bestuurster het tarief voor een verloren kaart verschuldigd alsmede een bedrag van € 300,00 ter zake aanvullende schadevergoeding per keer dat bestuurster de parkeergarage heeft verlaten zonder te betalen.

Bestuurster voert aan dat zij geen overeenkomst met Q-Park heeft gesloten, dat zij niet op de genoemde data en tijdstippen in de garage is geweest en dat zij betwist dat zij de bestuurster is geweest.

“Ondanks dat er geen wettelijke basis is om de kentekenhouder zonder meer als contractspartij aan te merken, wordt op basis van het vermoeden afgeleid dat de eigenaar ook de bestuurster is, tenzij dit vermoeden voldoende wordt weerlegd. Let dus goed op aan wie u uw auto uitleent!”

De kantonrechter oordeelt dat er geen wettelijke basis is om de kentekenhouder zonder meer als contractspartij van Q-Park aan te merken. Uit een registratie als kentekenhouder kan wel het vermoeden worden afgeleid dat de eigenaar ook de bestuurster is geweest van de auto. Bestuurster dient het vermoeden te weerleggen. Dit heeft zij onvoldoende gedaan, waardoor zij wordt aangemerkt als bestuurster en op genoemde data heeft geparkeerd in de parkeergarage en zodoende een (parkeer)overeenkomst heeft gesloten met Q-Park. Gelet daarop zijn de algemene voorwaarden en het daar in opgenomen boetebeding van Q-Park van toepassing. De kantonrechter veroordeelt bestuurster tot het betalen van bovengenoemde boete.

Conclusie

Ondanks dat er geen wettelijke basis is om de kentekenhouder zonder meer als contractspartij aan te merken, wordt op basis van het vermoeden afgeleid dat de eigenaar ook de bestuurster is, tenzij dit vermoeden voldoende wordt weerlegd. Let dus goed op aan wie u uw auto uitleent!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mw. mr. D. (Daniëlle) Lamerikx (dlamerikx@abenslag.nl of 0495-536138).

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.