In Arbeidsrecht

Structureel te laat komen een reden voor een ontslag op staande voet?

Door Malou van Vroonhoven, geplaatst op 4 februari 2022 in Arbeidsrecht

Op dinsdag 18 januari 2022 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland zich, onder meer, uitgelaten over de vraag of het structureel te laat komen door een werknemer een dringende reden voor ontslag (lees: ontslag op staande voet) op kan leveren. Hiertoe overwoog de kantonrechter als volgt.

De feiten

De werknemer is op 1 januari 2018 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van monteur, waarna hij op 27 augustus 2021 door de werkgever op staande voet is ontslagen. In de ontslagbrief staat, kort gezegd, als dringende reden – als vereist op grond van artikel 7:677 Burgerlijk Wetboek – weergegeven dat de bedrijfsvoering van de werkgever in het gedrang komt, nu de werknemer er een gewoonte van maakt om structureel te laat te komen.

De werknemer heeft berust in dit ontslag op staande voet. Dat betekent dat hij zich heeft neergelegd bij de beëindiging van het dienstverband. Wél heeft de werknemer de kantonrechter verzocht een om een billijke en transitievergoeding, als ook een gefixeerde schadevergoeding. Dit nu de door de werkgever gegeven reden voor ontslag geen geldige dringende reden is.

“Gelet op dit meermaals en ondanks de diverse waarschuwingen van de werkgever door de werknemer substantieel – meer dan enkele minuten – te laat komen, levert naar het oordeel van de kantonrechter wel degelijk een dringende reden op die een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

De beoordeling

Bij de beoordeling van een dringende reden moet een kantonrechter alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemen. Belangrijk hierbij is de aard en de ernst van de dringende reden, maar ook de duur van de dienstbetrekking en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer kunnen bij deze beoordeling een rol spelen.

Het ontslag op staande voet was in dit geval gebaseerd op het structureel te laat komen door de werknemer. Hierbij is vast komen te staan dat de werknemer in ieder geval twaalf keer in een periode van ongeveer een half jaar te laat op zijn werk is verschenen, althans niet op de afgesproken tijd klaar stond om opgehaald te worden. Het ging hierbij niet om enkele minuten, maar eerder om telkens een half uur tot een uur, met een uitschieter naar tweeëneenhalf uur. Voor dit te laat komen is de werknemer door de werkgever (meermaals) schriftelijk gewaarschuwd.

Gelet op dit meermaals en ondanks de diverse waarschuwingen van de werkgever door de werknemer substantieel – meer dan enkele minuten – te laat komen, levert naar het oordeel van de kantonrechter wel degelijk een dringende reden op die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Het ontslag is rechtsgeldig en de werkgever is dan ook géén vergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak? Neem gerust contact op met één van de advocaten van Aben & Slag Advocaten via info@abenslag.nl of telefonisch via 0495 536 138 (Weert) of 0492 749 990 (Helmond).

Malou van Vroonhoven

Malou van Vroonhoven heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University. Gedurende haar studie heeft zij een exchangeprogramma gevolgd aan de University of Hull, gelegen in het Verenigd Koninkrijk.