In Ondernemingsrecht

SNS-Bank garant voor schulden uit rechtshandelingen van voormalig dochteronderneming Propertize

Door Roy Bongers, geplaatst op 3 april 2017 in Ondernemingsrecht

SNS-Bank garant voor schulden uit rechtshandelingen van voormalig dochteronderneming Propertize

SNS Bank heeft op 1 januari 2014 de aandelen in haar 100%-dochteronderneming Propertize B.V. (voorheen: SNS Property Finance B.V.) overgedragen aan de Nederlandse Staat. Een dag daarvoor heeft SNS Bank kenbaar gemaakt haar verklaring aansprakelijk te zijn voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen van Propertize (een zogenaamde 403-verklaring) in te (willen) trekken.

De curatoren van 2SQR Participatiemaatschappij B.V. (waaronder de heer mr. Geurt te Biesebeek van ons kantoor), claimen nog € 157 miljoen van Propertize. Aangezien het onzeker is of Propertize deze claim zou kunnen voldoen, hebben de curatoren verzet ingesteld tegen de voorgenomen intrekking van de aansprakelijkheid van SNS Bank. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde in december 2015 al dat het verzet gegrond is.

Op 31 maart jl. heeft de Hoge Raad der Nederlanden het arrest van het gerechtshof bekrachtigd. U vindt het arrest van het hof hier. Hiermee is definitief vast komen te staan dat de intrekking van de aansprakelijkheidsverklaring door SNS Bank geen werking heeft tegen (onder meer) voornoemde curatoren. In een bodemprocedure zal door de rechter nog moeten worden vastgesteld of, en zo ja tot welk bedrag, SNS Bank jegens 2SQR Participatiemaatschappij B.V. aansprakelijk is.

Roy Bongers

Roy Bongers is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, met als vakthematische (afstudeer)richting privaatrecht. Na een korte periode in de advocatuur, heeft hij in de jaren 2007 tot en met 2009 bij grote pensioenverzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen de functie van pensioenjurist / pensioenspecialist vervuld.