In Insolventierecht & herstructurering

Selectieve betaling in tijden van corona

Door Aben Slag, geplaatst op 18 december 2020 in Insolventierecht & herstructurering

Hoewel het aantal faillissementen op dit moment beperkt is, is het onvermijdelijk dat bedrijven in betalingsproblemen gaan komen als gevolg van de huidige coronacrisis. Als de inkomsten wegvallen, is er onvoldoende geld om alle rekeningen te betalen. Deze bedrijven zullen waar mogelijk een faillissement proberen af te wentelen. Een hulpmiddel daarbij is het toepassen van selectieve betaling, maar welke schulden betaalt u als een bestuurder van een vennootschap wel en welke niet?

In beginsel bepaalt u dit als bestuurder van de onderneming zelf. Zo kunt er voor kiezen eerst de crediteuren die essentiële goederen of diensten leveren voor de continuïteit van uw onderneming, te voldoen. Het doen van selectieve betalingen in het zicht van een faillissement kan echter onder omstandigheden onrechtmatig zijn en leiden tot persoonlijke aansprakelijk van u als bestuurder. Waar moet u op letten?

Wanneer u als bestuurder besluit de bedrijfsactiviteiten te beëindigen en u wist of behoorde te weten dat de onderneming niet beschikt over voldoende middelen om alle schuldeisers te voldoen, dient u zeer voorzichtig om te gaan met het doen van selectieve betalingen. Ook wanneer u wist of hadden moeten begrijpen dat een faillissement op het moment van de selectieve betaling onafwendbaar was, dient u op goed op te letten. Uw vrijheid om selectief te betalen wordt op deze momenten aanzienlijk beperkt omdat u met de betaling andere schuldeisers benadeeld. Er dienen omstandigheden aanwezig te zijn die de selectieve betaling rechtvaardigen, wil deze betaling zijn toestaan en niet als onrechtmatig worden bestempeld.

Van onrechtmatig handelen is sprake als het handelen van een bestuurder ten opzichte van de benadeelde schuldeisers in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

In het bijzonder dient u in het zicht van een faillissement op te letten met betalingen waarbij u als bestuurder een persoonlijk belang heeft – bijvoorbeeld het aflossen van een krediet waar u persoonlijk borg voor staat – en het doen van betalingen aan gelieerde bedrijven, waarbij u ook moet denken aan verrekeningen. Deze selectieve betalingen worden in de rechtspraak sneller onrechtmatig geacht.

Voor u als bestuurder kan het veel onzekerheid met zich meebrengen als de onderneming zich in een situatie bevindt waarin een faillissement in zicht komt. Mag u een concrete betaling nu wel of niet doen? Wij kunnen de situatie voor u juridisch beoordelen en u adviseren. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met onze vestiging in Weert of Helmond.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. E. (Elle) van Deursen (edeursen@abenslag.nl) via telefoonnummer 0495 – 536 138.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.